Blues workshop-helg 9-10/12

Innan vi tar julledigt har vi förberett en speciell helg för alla er som vill bredda era bluesdans-kunskaper. Denna helgkurs kommer att innehålla 8 timmar danslektioner med Geoff Barnett som huvudlärare. Spänn fast er, nu kör vi!

It would be very useful on Saturday for everyone to bring a pair of headphones and some music (any music – it is preferable that it is NOT blues) on your phone, and also wear clothing that has a pocket for the phone, so you can dance while wearing it!

Nivå på kursen
Du har dansat blues tidigare och du har bra koll på grundsteget och enkla turer. Du kan också ha gått en nybörjarkurs i bluesdans tidigare.

Lärare
Geoff Barnett från Stockholm och Laura Carra från Linköping Air Swing.

Geoff började sin bluesresa i London i början av 2013 när hans dåvarande Lindy Hop-lärare startade en bluesdanskurs och frestade honom där med löftet att ”det kommer att hjälpa dig med din Lindy Hop”. Redan en månad senare visste han att han inte var en lindyhopper utan en bluesdansare. Han har dansat blues sedan dess.

Under de senaste 8 åren har Geoff undervisat i bluesdans i Storbritannien, Polen och för Swedish Swing Society i Stockholm där han även bidrar med att organisera socialdanser, Stockholm Blues Fest och även med att DJ’a. Han älskar variationen av rytmer och de lekfulla texterna i bluesmusik, såväl som känslan av coolhet som är ett kännetecken för bluesdans.

Vi ser verkligen fram emot denna helg! Ta gärna med en egen vattenflaska.

Plats
Kulturhuset Skylten i sal Oljudet, Södra Oskarsgatan 3, Linköping

Anmälan
Du behöver ingen danspartner för att anmäla dig. Anmälan till denna Blues workshop görs via vår kurssida, anmälan öppnar söndagen den 12 november 2023

Tider
Lördag 9/12
10.00-12.00 Lektioner Bluesdans
12.00-13.30 Lunchpaus
13.00-13.30 DJ-musik i danssalen
13.30-15.30 Lektioner Bluesdans
Söndag 10/12
10.00-12.00 Lektioner Bluesdans
12.00-13.30 Lunchpaus
13.00-13.30 DJ-musik i danssalen
13.30-15.30 Lektioner Bluesdans
15.30-17.00 Tedans med fika för den som vill stanna kvar och dansa

Priser
Workshop: 500 kr
I priset ingår 8 timmar danskurs, inträde till lördagens danskväll i Norrköping och söndagens tedans.

Dansfest
På lördagkvällen åker vi till Norrköping och socialdansar på Hemgården där Lindustrys årliga dansfest Lindustria hålls med start klockan 19.
Där bjuds det på två dansgolv; ett för Bluesdans med DJ-musik och ett för Lindy Hop/Swingmusik med livemusik och uppvisningar. Läs gärna mer om dansfesten Lindustria här: https://www.facebook.com/events/280159851577128

Evenemanget är drogfritt och arrangeras i samarbete med studieförbundet Kulturens och får stöd från kultur- och fritidsnämnden i Linköping.

We have prepared a special weekend for all of you burning for more Blues dance knowledge. This weekend’s workshop will be a total of 8 hours of dance lessons with Geoff Barnett. Buckle up, we are going for a ride!

Requirements
You have danced blues before, you have good control of the basic steps and simple turns and/or have attended a beginner’s blues dance course before.

Teachers
Geoff Barnett from Stockholm and Laura Carra from Linköping Air Swing.

Geoff started his Blues dance journey in London in January 2013, when his Lindy Hop teacher at the time started a Blues dancing class and tempted him with a promise that “it will help with your Lindy Hop”. A month later he knew for sure that he was never meant to be a Lindy Hopper. He has been dancing Blues ever since.

Over the last 8 years Geoff has been teaching Blues in the UK, Poland and for the Swedish Swing Society in Stockholm, where he also contributes to organising social dances, Stockholm Blues Fest and also DJ’ing. He loves the variety of rhythms and the playful lyrics in Blues music, as well as the sense of cool that is a hallmark of Blues dance.

We are really looking forward to this weekend! Bring your own water bottle.

Place
Kulturhuset Skylten in the room Oljudet, Södra Oskarsgatan 3, Linköping

Register
You do not need a dance partner to register. You can register to this Blues workshop on the Air Swing web site, registration opens Sunday 12th November

Schedule
Saturday 9th December
10.00-12.00 Lessons
12.00-13.30 Lunch break
13.00-13.30 DJ music in the dance local
13.30-15.30 Lessons
Sunday 10th December
10.00-12.00 Lessons
12.00-13.30 Lunch break
13.00-13.30 DJ music in the dance local
13.30-15.30 Lessons
15.30-17.00 Social dance with fika for those who want to stick around

Priser
Workshop: 500 kr
The price includes 8 hour lessons, entrance fee to Saturday’s dance party in Norrköping and the social dance on Sunday after the final lessons.

Dans party
Saturday evening we are going to Norrköping and the dance party at Hemgården where Lindustry’s yearly dance event Lindustria is held starting at 19.00.
We will have access to two dance floors; one for Blues dance with DJ music and one for Lindy Hop/Swing music to live band and showcases. Read more about the dance party Lindustria here: https://www.facebook.com/events/280159851577128