Bokningsvillkor kurser

  1. När du blivit antagen är du som standard betalningsskyldig (lagen om distansavtal och därmed ångerrätten gäller inte¹).
    Vid t.ex. sjukdom kan du få tillbaka pengarna mot uppvisande av läkarintyg, men en administrativ avgift kan komma att tas ut (se nedan).
  2. Vid inställd kurs får du pengarna tillgodo, som kan användas till annan kurs. Vid begäran kan du istället få dem insatt på ditt bankkonto.
  3. Om du inte har blivit antagen, kan du avanmäla dig utan krav på administrativ avgift.
  4. Kurserna ges i samarbete med studieförbundet Kulturens. För att kunna få försäkring och ersättning av dem behöver vi rapportera in deltagarnas personuppgifter (inkl. ditt telefon- och personnummer) till dem.

Man avanmäler sig genom att svara på anmälningsbekräftelsen eller antagningsbeskedet.

Administrativ avgift är för närvarande 100 kr. Detta för att minska risken att föreningen går med förlust eller tvingas ställa in en kurs, som fått klartecken att bli av, samt p.g.a. det merjobb som manuell hantering medför.

¹ Enligt SFS 2014:14, kap 2, 11§, punkt 12.