Föreningsinformation

Styrelsen 2019 består av Anna Falk (ordförande), Karin Eliasson (kassör), Eva Fröberg, Jenny Söderbring, Petter Källström, Ivar Olofsson, Johan Felixsson och Sara Gustavsson samt suppleanterna Jonna Hammarsten och Malin Karlsson.

Styrelsens medlemmar har många års erfarenhet av Lindy hop, Balboa, solojazz, mm.

Dansföreningen Linköping Air Swing startades i mars 2018. Vårt mål är att sprida dansglädje genom dansen Lindy hop och andra swingdanser. Läs våra stadgar här.

Du kan bli medlem i Linköping Air Swing genom att anmäla dig till aktiviteten "Medlemskap" på kurssidan.

Styrelse, revisor och valberedning. Bakre raden: Kristina Forslind (valberedning), Eva Fröberg, Ivar Olofsson, Jenny Söderbring, Petter Källström, Johan Felixsson, Anders Larsson (revisor). Främre raden: Karin Lundin (revisorssuppleant), Sara Gustavsson, Anna Falk, Anna Walås (valberedning), Malin Karlsson, Jonna Hammarsten.
Org.nr 802515-5436
Bankgiro 704-8226

Håll dig uppdaterad

Följande kanaler använder vi för att publicera sådant som händer:

 • Vi postar mycket på vår Facebooksida.
  Allt är öppet, så man kan läsa där även utan att ha Facebook.
 • Facebookgruppen Lindyhop i Linköping   (öppen för allt som har att göra med Lindyhop i Linköping).
 • Utskick via epost till medlemmar i föreningen.
 • Epostlistan "swinglinkoping" på googlegroups.
  Du anmäler dig genom att skicka ett tomt mail till swinglinkoping+subscribe@googlegroups.com
  (öppen för allt som har att göra med Lindyhop i Linköping).
 • Vi lägger upp alla våra danstillfällen i googlekalendern "Lindyhop i Linköping" (dock inte alla lektionstillfällen för våra terminskurser). Snabblänkar: webbformat, iCal.

Epostadresser

Epostadresser till olika poster och roller i föreningen (...@airswing.se).
"EGA" står för engagemangsgruppansvarig.

Roll i föreningen Epost-prefix Information
Ordförande ordforande  
Kassör kassor  
Sekreterare sekreterare  
Styrelsen styrelsen gemensam adress
EGA för showgruppen show drar ihop dansare till uppvisningar
EGA för PR-gruppen pr gör reklam
EGA för IT-gruppen it har hand om hemsidan m.m.
EGA för eventgruppen event ordnar fester m.m.
EGA för workshop-gruppen workshop ordnar med workshops
EGA för DJ-gruppen dj spelar musik på fester
EGA för husbandet husbandet spelar livemusik på fester
EGA för swingbirds swingbirds sjunger till husbandet på fester
EGA för kursledarna kursledare epost går inte till alla kursledare
dans.se-ansvarig kursanmalan har hand om medlemsregister och kursanmälningar
datasäkerhetsansvarig gdpr epost går också till dans.se-ansvarig