Swingmusik

Lindy hop är en swingdans från New York i USA. Dansen skapades i Harlem på 1920- och 1930-talet, som en utveckling ur Charleston och i princip alla andra danser som de dansande kände till. Traditionellt dansas Lindy hop till swingmusik. Danstempot kan variera från mycket snabbt till mycket långsamt. Dansen kan vara både spontan och, oftast vid uppvisningar, koreograferad. Det viktiga är att dansarna har en dynamik med varandra och med musiken. Dansen är fri för improvisation där både förare och följare kan påverka dansen.

Swing är en typ av jazz som utvecklades under 1930- och 40-talen. Swing är dansvänlig tack vare det jämna rytmiska pulserandet. "Swing" eller "swingdans" används även som övergripande namn på de danser man dansar till den, och till besläktad musik. Framträdande musiker inom swingjazzen var klarinettisterna och storbandsledarna Benny Goodman (kallad "King of Swing") och Artie Shaw, pianisten och storbandsledaren Count Basie samt pianisten Duke Ellington. Nämnas kan även storbandsledarna Glenn Miller och Tommy Dorsey samt gitarristen Charlie Christian. Den senare anses också vara en övergångsfigur och pionjär till bebopjazzen.

Information hämtad från Wikipedia (Lindy Hop och Swing).

Spellistor

Nedan hittar du Spotify-spellistor med swingmusik för olika tillfällen.

För nybörjare:

Spotify-profil med flera spellistor sorterade efter olika tempo (bpm):

Långsamt till medeltempo:

Lite snabbare tempo: