Ny styrelse vald

Dansföreningen Linköping Air Swing höll sitt digitala årsmöte den 12 april 2021 med 20 deltagare med hjälp av det digitala mötesverktyget Google Meet.

Under årsmötet omvaldes Ivar Olofsson som ordförande och en ny styrelse bestående av Frida Bergström (kassör), Bengt Schmeling, Karin Eliasson, Zsuzsanna Csépányi, Leo Mohseni och Hadeel Ibrahim bildades. Även två styrelsesuppleanter valdes; Karl Munsin och Johan Felixsson.

Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.